Software Intelligence Management

De focus van ERP Society op Software Intelligence

Wat is Software Intelligence Management ?

ERP Society houdt vast aan het principe dat automatiseren uitsluitend succesvol kan zijn als bedrijven volledig duidelijk zijn in hun business strategie en het daarbij benodigde business model op orde hebben.  Zo niet, dan wordt het een stuurloos project en is het beter dat we er niet aan beginnen ! Wat we wel doen, is bedrijven hierin sturen, ondersteunen en begeleiden om tot dergelijke modellen te komen en helder voor ogen te krijgen waarop zij koers willen houden, kunnen (bij)sturen en communiceren. We nemen directie en management mee in de ontwikkeling van sturingsmodellen om het benodigde inzicht te geven welke informatie nodig is, en vooral wat niet! Pas dan kunnen we de volgende stap nemen naar de intelligentie van software om deze modellen te kunnen ondersteunen.

De Strategisch Business Consultants, die óók volledig bekend zijn op de piste van IT/ERP applicatiesoftware, spiegelen in beginsel eerst de modellen in aan standaard IT/ERP applicaties die beschikbaar zijn in de markt alvorens verder wordt gekeken naar add-on software of specifieke bedrijfs- of branche software.

Binnen ERP Society werken we uitsluitend vanuit aan projecten met betrekking tot het selecteren, customizen en implementeren van het best passende softwareplatform voor onze klanten. Door ons juist te focussen op het creëren van meerwaarde voor onze klanten streven wij naar een optimaal ingerichte automatisering dat recht doet aan de ambities van onze klanten.

Meer informatie over ERP Company & Software Intelligence?

Wil je meer informatie over de diensten van ERP Company op het gebied van ERP Consultancy? Vanuit ERP Society werken we samen met het Adviesplatform ERP Company. Voor meer informatie zie de dienstenpagina van ERP Company;

ERP Company – Software Intelligence

We verwelkomen je graag in ons netwerk

Neem nog vandaag contact op!
Meld je aan als Freelance consultant!